Skip to content

Privacy Reglement | Algemene Verordening Gegevensbescherming

Vanaf 25 Mei 2018 geldt in de Europese Unie de zogenaamde Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ofwel de General Data Protection Regulation (GDPR). Deze AVG vervangt de bestaande Wet Bescherming Persoonsgegevens van 2001. Doel van de AVG is het borgen van privacy en beschermen van persoonsgegevens van Europese Burgers tegen ongeoorloofd gebruik.

CorpusPRO verzamelt gegevens voor:

  • Het voldoen aan de Zorgwet, waarbij de toegang tot de zorg gereguleerd is;
  • Het voldoen aan de eisen van de zorgverzekeraars;
  • De zorgvuldige en kwalitatief goede behandeling van uw klachten;
  • Het correct voeren van de financiële administratie.

Hiervoor werken wij samen met een aantal leveranciers. Dit zijn

Pyxis     Onze boekhouding en accountancy. Zij gebruiken de informatie om te controleren of aan de betalingsverzoek via de facturen is voldaan

Vektis/Vecozo   De door de zorgverzekeraars voorgeschreven partij voor declaraties en contractbewaking. De gegevens aan deze partij worden niet door hen bewaard maar doorgestuurd naar de zorgverzekeraar. Indien u hiervoor geen toestemming geeft, dient u zelf uw facturen bij de verzekeraar te declareren. U betaalt dan het commerciële tarief voor onze dienstverlening en niet de prijsafspraak met uw verzekeraar. Uw verzekeraar zal slechts een deel vergoeden.

Qualiview    Een uitvoerder voor het verzamelen van de verplichte data voor de zorgverzekeraars, op basis waarvan de zorgverzekeraars de kwaliteit van CorpusPRO meten. Uw mag de toestemming om uw gegevens beschikbaar te stellen weigeren.

Audit door de verzekeraar   Indien u verzekert bent en bij ons on behandeling bent of bent geweest, zal een Auditbureau, aangewezen door uw verzekeraar, ons eisen de alle informatie over u, uw klacht en onze behandelingen aan hen beschikbaar te stellen. Wij hebben geen mogelijkheid om dit te weigeren en u zult zich tot uw zorgverzekeraar moeten wenden of zij bereid zijn uw gegevens niet te gebruiken.

Uw Zorgverzekeraar    Voor communicatie met uw zorgverzekeraar maken wij gebruik van uw polisnummer voor vragen rond de uitvoering van uw polisvoorwaarden. Indien u hiervoor geen toestemming geeft, dient u zelf uw facturen bij de verzekeraar te declareren. U betaalt dan het commerciële tarief voor onze dienstverlening en niet de prijsafspraak met uw verzekeraar. Uw verzekeraar zal slechts een deel vergoeden.

Wij gebruiken uw gegevens voor het communiceren met u, het maken van afspraken, het vaststellen van een gepersonaliseerd behandelplan en het declareren van behandelingen. Wij delen uw gegevens met niemand anders dan de hierboven genoemde partijen, onder de condities zoals per partij vermeld.

Toelichting van de gegevens die wij verzamelen

Aantal behandelingen Aantal sessies dat nodig is voor uw behandeling
Adres Voor bezoek aan huis en versturen van facturen
Adresgegevens Uw adres iets formeler vastgelegd
Afspraken en declaraties Uitgevoerde en nog uit te voeren behandelingen
Aantal behandelingen Het aantal uitvoerde behandelingen voor uw klacht
Declaraties Uitgevoerde behandelingen
Betalingen Betalingen die u heeft gedaan aan onze bank
Behandelplan Uw klacht, onze aanpak en uw medische gegevens
Behandelcode Door de zorgautoriteit vastgestelde code voor de behandeling
Behandeling per afspraak Per afspraak vastgelegd welke behandeling is uitgevoerd
Burgerservicenummer Wettelijke identificatie zorgwet
Datum overleden Datum dat deze patiënt overleden is, indien gemeld
Achternaam Uw achternaam
Eigen naam Uw naam volgens uw identiteitsbewijs
Email Uw email voor communicatie
Geboortedatum Datum dat u geboren bent
Identificatiebewijs Wettelijke identificatie zorgwet
Polis verzekeraar De polis die u heeft afgesproken met uw verzekeraar
Roepnaam De naam waarmee wij u aanspreken
Telefoonnummer Uw telefoonnummer mobiel en thuis om u te kunnen bereiken
Testresultaten Uitgevoerde testen volgens KNGF protocollen, afgesproken met zorgverzekeraars
Klacht Diagnose van uw klacht
Verzekeraar De verzekeraar waar u bij bent verzekerd

Wij hebben de toegang tot uw gegevens beveiligd met meerdere lagen beveiliging. Technisch zijn dit: virusprotectie, firewalls, vpn-verbindingen, meerlaagse authenticatiemechanisme.

Indien u uitlatingen doet op onze website of social media, heeft u impliciet uw toestemming gegeven voor het publiceren.

Onder bijzondere omstandigheden kunt u ons schriftelijk verzoeken uw gegevens te aan te passen of te verwijderen. Hiervoor is wel de voorwaarde dat er geen vorderingen zijn. U kunt hiervoor een brief sturen naar de directie van CorpusPRO.