Skip to content

Mulligan Concept in Almere

Het Mulligan Concept is een methode om pijnvrij te kunnen mobiliseren. De methode gaat hypothetisch uit van een zogenaamd sporingsprobleem. Als metafoor kun je hierbij denken aan een niet soepel lopende la in een kast. Het spoor terugvinden is hier vaak een kwestie van een subtiele aanpassing van de positie van de lade, waarna het openen en sluiten weer zonder weerstand kan plaatsvinden. Door in een menselijk gewricht deze gecorrigeerde beweging pijnvrij in te slijpen wordt het normale patroon hersteld.

Het is niet geschikt voor alle problemen, maar wel voor veel klachten aan het bewegingsapparaat, zoals b.v aan knie, enkel, heup, schouder, rug, arm, pols, hand. Je kunt je hebben verstapt of een verkeerde beweging hebben gemaakt. Meestal is er op röntgenfoto’s of scans niets te zien maar ervaar je toch pijn, meestal bij de beweging. Soms speelt de klacht al jaren, soms pas een paar dagen. Indien een gewricht niet goed spoort, is er vaak met de methode Mulligan Concept veel (en over het algemeen snel) resultaat te behalen. Wij kunnen vrij snel beoordelen of er sprake is van een sporingsprobleem en of het Mulligan Concept voor je een geschikte behandeloptie is.

Mulligan’s behandelmethode onderscheidt zich op 2 punten in belangrijke mate van veel andere behandelconcepten:

    • De technieken, indien geïndiceerd, zijn 100% pijnvrij .
    • Jij hebt tijdens het uitvoeren van de technieken een duidelijk actieve rol.

Deze methode voor het oplossen van veel perifere gewrichtsklachten is nu wereldwijd bekend als “Mobilisation with movement” (MWM). Voor een optimaal en blijvend eindresultaat moet de techniek een aantal malen worden herhaald. Door het pijnvrij herhalen van de probleembeweging wordt volgens Mulligan de “memory-functie” van het gewricht opnieuw geactiveerd.